Fionia Bank Cup blev endnu en succes

1800 håndboldspillere var i weekenden til SUS Håndbolds stævne i 12 østfynske haller. 200 frivillige sørgede på flotteste vis for, at arrangementet igen fik et godt forløb.

SUS Håndbold kan se tilbage på en meget hektisk weekend, men samtidig to succesrige stævnedage, hvor ikke mindre end 1800 håndboldspillere i alderen 9 til 15 år fra hele landet deltog i Fionia Bank Cup 2008.

Der blev spillet næsten 350 kampe, og vinderne, som kunne kåres søndag eftermiddag, fremgår af nedenstående oversigt.

 

Række:

Finalehold/resultat:

Lilleput piger A U10

Nr. 1: Kvik Esbjerg 1         

Nr. 2: BK Ydun, København 1

Lilleput piger B U10

Nr. 1: SUS  Håndbold 1                   
Nr. 2: BK Ydun, København 2

Lilleput drenge A U10

Nr. 1: Skt.Klemens./Bellinge         
Nr. 2: Nyborg GIF

Lilleput drenge B U10

Nr. 1: Egense/Rantzausminde I 
Nr. 2: TPI Odense

Puslinge piger A U12

Nr. 1: Svendborg HK 1                    
Nr. 2 TPI Odense 1

Puslinge piger B U12

Nr.1: BK Ydun, København2                         
Nr. 2: Svendborg HK 3

Puslinge drenge A U12

Nr. 1: GOG 1
Nr. 2: Tvis KFUM 1

Puslinge drenge B U12

Nr. 1: GOG 2                              
Nr. 2: BK Ydun, København 2

Piger A U14

Nr. 1: BK Ydun, København 1                          
Nr. 2: DHG 1

Piger B U14

Nr. 1: DHG 2 
Nr. 2: GOG 2

Drenge A U14

Nr. 1: GOG 1                                            
Nr. 2: Tvis KFUM, Holstebro 1

Drenge B U14

Nr. 1 Tvis KFUM, Holstebro 2                         
Nr. 2 Grindsted GIF 2

Generelt var der igen tilfredshed med stævnet og dets afvikling fra de ialt 30 klubber fra hele landet, som i år deltog i Fionia Bank Cup.

I forhold til sidste år var der i år overnatning på Borgerskovskolen foruden i Ullerslev Centralskole og på Skellerup Skole. Det var også første gang, at der blev spillet i Ørbækhallen, og dermed var samtlige idrætshaller i Nyborg Kommune inddraget i arrangementet, sammen med de to haller i Langeskov og Nymarkshallen i Rynkeby.

Syv busser kørte i pendulfart mellem de tolv haller og overnatningsstederne, og med hjælp af to reservebusser, som blev indsat i "myldretiderne", så lykkedes det nogenlunde at få den komplicerede logistik til at gå op i en højere enhed.

Fyns Håndbold Forbund sat over 40 dommere på opgaven at dømme de næsten 350 kampe, sammen med enkelte egne SUS-dommere.

Igen i år stod SUS Håndbolds veteranhold for stævneledelsen sammen med blandt andet Lene Jørgensen og Sven-Erik Larsen og en trofast stab af køkkenfolk, der igen i år fik stor ros for menuen og forplejningen af de ialt 900 spillere, som kom fredag og rejste igen søndag eftermiddag. De øvrige 900 spillere fra lokale fynske hold deltog "kun" i kampene, men fik som alle øvrige frisk frugt fra lokale frugtavlere, en stævne t-shirt og havde som alle øvrige mulighed at blive fragtet rundt med de mange busser, deltage i det store diskoteksarrangement lørdag aften osv. osv. 

Skal der peges på uheld og problemer ved stævnet, så måtte Falck fragte tre spillere til behandling på skadestuen, og enkelte hold måtte vente unødigt længe ved stoppesteder, dog uden det medførte forsinkelser i det stramme kampprogram.

Desværre modtog stævneledelsen afbud af fem hold i de allersidste dage op til stævnet, hvilket medførte nødvendige ændringer i programmet for at holdene i de berørte puljer kunne få de lovede kampe.

- Men generelt set mødte vi også i år en god holdning til, at stævnet primært er et træningsstævne, hvor formålet er, at holdene får en god gang kamptræning op til den forestående sæson og bliver rystet kammeratligt sammen, konkluderede Erik Hansen fra stævneledelsen efter lørdagens ledertræf i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Samlet set fik stævneledelsen flot respons for afviklingen af stævnet, der dog af hensyn til halkapaciteterne og overnatningsmulighederne med 160 hold har nået sin maksimale størrelse.

Det økonomiske resultat efter anstrengelserne er endnu ikke gjort op. Men man håber på, at det ender i størrelsesordenen 120.000 kroner ligesom sidste år.

- I forhold til øvrige tilsvarende stævner ligger Fionia Bank Cup i den absolut prisbillige ende, når det gælder deltagerbetaling. Ofte betales både 400 og 500 kroner for hver spiller ved stævner med store præmiesummer, hvor de hos os betaler 295 kroner for at overnatte både fredag og lørdag, blive bespist, spille mindst fire kampe, gratis bustransport, stævne t-shirt, stor diskoteksaften og måske vinde en af præmierne fra vor hovedsponsor, som er tilpasset til det faktum, at vort stævne primært er et træningsstævne op til sæsonen, siger Erik Hansen.    

SUS Håndbold siger hermed tak for deltagelsen til de 1800 spillere, og den kæmpeindsats, som alle frivillige medlemmer, forældre og øvrige i SUS Håndbold ydede i forbindelse med Fionia Bank Cup 2008.

Der vil nu blive afholdt evalueringsmøder, men mange har allerede tilkendegivet, at de igen næste år er klar til at hjælpe med denne betydningsfulde aktivitet for klubben.
Tilbage til forsiden